Proiect CNCSIS PN II - IDEI
       Traducerea ca dialog intercultural
        


Rezumatul proiectului

     Activitatea de cercetare a devenit în ultimii ani o componentă fundamentală în cadrul Universităţii Ştefan cel Mare  Suceava.
     În conformitate cu direcţiile prioritare de cercetare adoptate, sub egida Centrului INTERLITTERAS, departamentul de franceză derulează proiectul TRADUCEREA CA DIALOG INTERCULTURAL din cadrul programului IDEI, monitorizat de CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior). Acest proiect este complementar preocupărilor traductologice ale revistei cu rezonanţă internaţională Atelier de traduction .
     Sub îndrumarea cercetătorilor cu experienţă, prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu şi prof. univ. dr. Elena- Brânduşa Steiciuc, trei cercetători în formare, doctoranzi ai Facultăţii de Litere, Cristina Hetriuc, Petronela Munteanu şi Alina Tarău, desfăşoară stagii de documentare la universităţi şi edituri prestigioase din Europa şi Canada, publică articole în reviste de profil, se implică în organizarea de seminarii şi colocvii internaţionale.
     Tema proiectului este justificată de actualitatea ei atât pe plan ştiinţific cât şi politic, de interesul pentru relaţiile dintre identitate, diferenţă şi diversitate culturală, de recunoaşterea rolului traducerii în sporirea vizibilităţii literaturilor mai puţin cunoscute pe plan mondial. 
     Prin această cercetare propunem o abordare multiplă a problematicii ce va fi privită prin prisma următoarelor discipline: istoria traducerii, critica traducerii, teoria traducerii, terminologia, istoria literară, teoria receptării, literatură universală şi comparată, istoria şi filosofia culturii, antroplologia culturală, istoria religiilor.
     Principalele axe ale cercetării sunt: relaţiile dintre identitate, diferenţă şi diversitate culturală în traducerea discursului literar, vizibilitatea specificului cultural al textului original asigurată de traducerea etică, rolul traducerii în sporirea vizibilităţii literaturilor mai puţin cunoscute pe plan mondial cu referiri speciale la literaturile francofone, raportul dintre retraducere şi contextual cultural, modificările reciproce ale celor două literaturi – culturi în schimbul dialogic realizat prin traducere.
     Elementele originale vizate sunt: explorarea specificităţii culturale prin inventarierea, analiza şi compararea culturemelor din textul original şi textul tradus, clasificarea lor nuanţată, studierea echivalării mărcilor culturale şi referenţilor culturali în discursuri specializate, alcătuirea unui glosar de termeni de referinţă pentru traducerea dimensiunii culturale, abordarea conceptului de retraducere în funcţie de evoluţia contextului cultural.
     Până în 2011 sunt preconizate răspîndirea, promovarea şi valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice desfăşurate în cadrul acestui proiect.

© 2009 Proiect CNCSIS PN II - IDEI Traducerea ca dialog intercultural
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania,
Telefon: +40 230 522978 / 117 , Email: mugurasc@gmail.com, selenabrandusa@yahoo.com
   Search Engine Optimization