Proiect CNCSIS PN II - IDEI
       Traducerea ca dialog intercultural
        


Colectiv de cercetare

Cercetători cu experienţă:


   Prof. univ.dr.Albumiţa Muguraş CONSTANTINESCU

        Director de centru de cercetări, redactor şef al revistei Atelier de traduction, organizator de manifestări ştiinţifice : zece editii ale „Rencontres des jeunes traducteurs a Suceava”, realizate sub egida AUF, ULAT – Uniunea Latina, cu sprijinul SCAC – Serviciile culturale si de actiune culturala – de pe linga Ambasada Frantei, Centrului Cultural Francez din Iasi si a BECO – Biroul Europei Centrale si de Est a AUF. Expert CNCSIS, expert AUF burse Eugen Ionescu. Premiul criticii acordat de Institut International „Charles Perrault” Eaubonne-Franta pentru cel mai bun articol inedit pentru anul 1997. Director al Centrului de cercetări Inter Litteras.
Director de proiect AUF Agentia Universitara a Francofoniei pentru proiectul „Le personnage de la fillette dans les littératures francophones” 2005-2006.
Articole publicate în cadrul proiectului TRADUCEREA CA DIALOG INTERCULTURAL:

«  La traduction littéraire en Roumanie au XXIe siècle : quelques réflexions »in Meta, vol. 54 no 4, déc. 2009.
« Irina Mavrodin sur l’autotraduction » in Quaderns. Revista de Traducció, Universitatea din Barcelona, 2009, num. 16. (ISSN 1138-5790)
«Amin Maaluf: le mythe du livre et de l’écriture » inOtago French Notes, Nouvelle-Zélande, 3/2010 (hors-série).
« Pratiques (en marge) de la critique des traductions »,Colocviul International sustinut de Centrul de Studii ISTRAROM-TRANSLATIONES, al Universitatii de Vest din Timisoara „(En)Jeux  esthétiques de la traduction. Ethique(s), techniques et pratiques traductionnelles, martie 2010,
« Irina Mavrodin - Traduction et culture » in Atelier de traduction, no. 11, Dossier : Identité, diversité et visibilité culturelles – dans la traduction du discours littéraire francophone, Ed. Universităţii, Suceava,
« Entretien avec Sélim Abou », in Atelier de traduction, no. 11, Dossier : Identité, diversité et visibilité culturelles – dans la traduction du discours littéraire francophone, Ed. Universităţii, Suceava,
« Entretien avec Christine Raguet » in Atelier de traduction, no. 12, Dossier : Identité, diversité et visibilité culturelles – dans la traduction du discours littéraire francophone, Ed. Universităţii, Suceava,
« Le traducteur et la visibilité de la littérature roumaine » in Atelier de traduction, no. 13, Dossier : Le traducteur - un ambassadeur culturel (facteur de médiation entre cultures) Ed. Universităţii, Suceava,
« Entretien avec Jean-René Ladmiral » in Atelier de traduction, no. 13, Dossier : Le traducteur - un ambassadeur culturel (facteur de médiation entre cultures) Ed. Universităţii, Suceava,
« Le traducteur et son portrait chez Jean Delisle »in Atelier de traduction, no. 13, Dossier : Le traducteur - un ambassadeur culturel (facteur de médiation entre cultures) Ed. Universităţii, Suceava.

   Prof. univ. dr. Elena Brânduşa STEICIUC

         Redactor şef – adjunct al publicaţiilor Atelier de traduction şi Meridian critic, redactor şef al Revue Roumaine d`Etudes Francophones ; membru al colectivului redacţional al revistelor Otago French Notes (Noua Zeelandă) şi  Acta Yassientia Comparationis ( Univ. Al.I. Cuza, Iasi) ;  director pentru relaţii internaţionale al Centrului de cercetari Inter Litteras ; expert evaluator ARACIS ; expert AUF burse Eugen Ionescu ; membru al  C.I.E.F. (2006), al AIEQ (2005), al ALMI (Association Littéraire Maghrébine Internationale, 2005) şi al  CEACS (Central European Association for Canadian Studies, 2004).
Articole publicate în cadrul proiectului TRADUCEREA CA DIALOG INTERCULTURAL:

 « Du mythe encore et toujours  »   Constantin Grigorut et Elena Brânduşa Steiciuc in OtagoFrench Notes, Nouvelle-Zélande,  3/2010 (hors-série).
« Irina Mavrodin : une interface entre deux cultures » in  Atelier de traduction, no. 11, Dossier : Identité, diversité et visibilité culturelles – dans la traduction du discours littéraire francophone, Ed. Universităţii, Suceava.
« Entretien avec M. Volkovitch » in Atelier de traduction, no. 13, Dossier : Le traducteur - un ambassadeur culturel (facteur de médiation entre cultures) Ed. Universităţii, Suceava.

Cercetători în formare:


   Drd. Maria Petronela Munteanu

- 2007 : doctorand, sub îndrumarea prof. univ. dr. Albumiţa Muguraş Constantinescu, pregăteşte teza cu titlul Le problème des marques culturelles et des référents culturels dans la traduction et l`adaptation de l`oeuvre de Victor Hugo.
-  2003-2004 : Master « Teoria şi practica traducerii » Universitatea « Ştefan cel Mare » din Suceava..
-1996-2000 : Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale comunicării, Universitatea « Ştefan cel Mare » din Suceava.

Articole publicate în cadrul proiectului TRADUCEREA CA DIALOG INTERCULTURAL:
2010 – « Les traducteurs roumains de l’œuvre de Victor Hugo – leur  contribution littéraire et sociale au maintien du dialogue  interculturel » in Atelier de traduction, no. 13, Dossier : Le traducteur - un ambassadeur culturel (facteur de médiation entre cultures) Ed. Universităţii, Suceava,
2010 –recenzie « Translationes, N°1, Timişoara, Editura Universităţii de Vest » in Atelier de traduction, no. 13, Dossier : Le traducteur - un ambassadeur culturel (facteur de médiation entre cultures) Ed. Universităţii, Suceava,
2010 – « Stratégies de transport culturel dans la traduction du roman Notre Dame de Paris de Victor Hugo »,Colocviul International sustinut de Centrul de Studii ISTRAROM-TRANSLATIONES, al Universitatii de Vest din Timisoara „(En)Jeux  esthétiques de la traduction. Ethique(s), tchniques et pratiques traductionnelles, martie 2010,
2010 – « La traduction en tant que processus de communication interculturelle », Analele Universităţii ’’Ştefan cel Mare’’, Suceava, Seria Filologie, B. Literatură, Tomul XVI, Nr.1/2010,
2010 –  « Traduction et adaptation - débats sur le statut », DOCT US, no 3, Ed. Universităţii, Suceava,
2010 – « L’exploitation de la traduction littéraire en classe de FLE », Enseigner Fle, no. 5, La revue des professeurs de FLE du département de Suceava, Ed. „George Tofan” Suceava,
2009 – « Dire presque la même chose, expériences de traduction », Umberto Eco, recenzie publicata in Atelier de traduction, no. 11, Dossier : Identité, diversité et visibilité culturelles – dans la traduction du discours littéraire francophone, Ed. Universităţii, Suceava,
2009 – « Traduire les allusions socio-culturelles renfermées dans Notre Dame de Paris de Victor Hugo », in Atelier de traduction, no. 12, Dossier: Identité, diversité et visibilité culturelles – dans la traduction du discours littéraire francophone, Ed. Universitatii, Suceava,
 2008 martie - « Irina Mavrodin, un écrivain au carrefour des cultures » sesiunea de comunicări Zilele Francofoniei din cadrul Şcolii Doctorale Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,
2008 – « Portrait d’un écrivain au carrefour des cultures: Irina Mavrodin » Enseigner Fle, no. 2, La revue des professeurs de FLE du département de Suceava, Ed. „George Tofan” Suceava,
2008 – « Bref aperçu sur les réflexions et sur les théories de la traduction »- Enseigner Fle, no. 4, La revue des professeurs de FLE du département de Suceava, Ed. „George Tofan” Suceava,
2008 - « La traductologie dans tous ses états, Mélanges en l’honneur de Michel Ballard », recenzie publicată în Analele Universităţii Suceava, seria Filologie, B, Literatură, Tomul XIV, Nr. 2, 2008,
2007 - « La traduction, contact de langues et de cultures », recenzie publicată în Atelier de traduction, no. 8, Dossier : La traduction de la littérature de jeunesse, Ed. Universităţii, Suceava.

   Drd. Maria Cristina Hetriuc

- 2007 : doctorand, sub îndrumarea prof. univ. dr. Albumiţa Muguraş Constantinescu, pregăteşte teza cu titlul Problema componentei multiculturale în opera lui Panait Istrati : traducere, autotraducere, rescriere.
-  2003-2004 : Master « Studii culturale franceze ».
- 1998-2002 : Facultatea de Limbi şi literaturi străine, Universitatea Bucureşti.

Articole publicate în cadrul proiectului TRADUCEREA CA DIALOG INTERCULTURAL:
- recenzie vol. La traduction, contact de langues et de cultures în Analele Universitǎţii Suceava, 2007.
- recenzie Meta : Journal des traducteurs în Atelier de traduction, Editura Universitǎţii Suceava, nr. 8, 2007.
- recenzie Vol I Inter Literas et Terras în Analele Universitǎţii Suceava, 2008, p. 269, ISSN : 1584-2886.
- recenzie- Mic dicţionar de termeni în Atelier de traduction, Editura Universitǎţii Suceava, nr. 9, 2008, p. 195, ISSN 1584-1804.
- Les Psaumes de Claudele entre traduction et ré- écriture în Atelier de traduction, Editura Universitǎţii Suceava, nr. 10, 2008, p. 149, ISSN 1584-1804.
- Ecrire en français afin de signaler son appartenance culturelle autre in vol. Panaït Istrati sous le signe de la relecture, Ed. Univ. Suceava, 2008,  ISBN 978-973-666-297-3.
- Panaït Istrati ou le choix de l`Occident în Enseigner FLE, no.2, 2008, p.54, ISSN : 1843-7621.
- Découvrir Franz Hellens in Enseigner FLE, no.3, 2008.
- Alexandru Talex – traducteur de Panaït Istrati en roumain, DOCT_US, nr.1, 2009.
Recenzie Un capitol de traductologie românească. Studii de istorie a traducerii (III) in Atelier de Traduction, Dossier « Identité, diversité et visibilité culturelles – dans la traduction du discours littéraire francophone », No.11/2009
Articol Quelques aspects des stratégies de transport culturel dans Présentation des haïdoucs de Panaït Istrati Atelier de Traduction, Dossier    « Identité, diversité et visibilité culturelles – dans la traduction du discours littéraire francophone », No.12/2009
Articol Traduction: définition du concept et présentation des théories de la traduction DOCT_US, an I, nr.2/2009, Editura Universităţii din Suceava
Articol La composante orientale des écrits de Panaït Istrati. Méditerranée.Lever du soleil DOCT_US, an II, nr.1/2010, Editura Universităţii din Suceava
Articol La composante balkanique des écrits de Panaït Istrati: Nerrantsoula Analele Universităţii ’’Ştefan cel Mare’’, Suceava, Seria Filologie, B. Literatură, Tomul XVI,  Nr.1/2010.
Articol Ethique du projet de traduction d`Eugen Barbu : peut-on retraduire ce qui a été déjà traduit par l`auteur ? in Atelier de traduction, no. 13, Dossier : Le traducteur - un ambassadeur culturel (facteur de médiation entre cultures) Ed. Universităţii, Suceava,
Recenzie « François Ost, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009, 421 p » in Atelier de traduction, no. 13, Dossier : Le traducteur - un ambassadeur culturel (facteur de médiation entre cultures) Ed. Universităţii, Suceava.


   Drd. Alina Tarău

- 2007 : doctorand, sub îndrumarea prof. univ. dr. Albumiţa Muguraş Constantinescu, pregăteşte teza cu titlul Traducerea şi retraducerea operei lui Balzac, în funcţie de evoluţia contextului cultural.
-  2003-2004 : Master « Teoria şi practica traducerii ».
- 1998-2002 : Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale comunicării, Universitatea « Ştefan cel Mare » din Suceava.

Articole publicate în cadrul proiectului TRADUCEREA CA DIALOG INTERCULTURAL:
- Recenzia cărţii  La traduction, contact de langues et  de cultures (vol. 2), (studii reunite de Michel Ballard), publicată in revista Atelier de traduction, nr. 8.
- Recenzia  cărţii Randonnées francophones. Minilectures en contexte (studii reunite de Rodica Lascu-Pop, Casa Cărţii de Ştiintă, Cluj-Napoca, 2007), publicată în Analele UniversităţiiSuceava.
- Articolul Identité culturelle et altérité dans les versions roumaines duLys dans la valléede Balzac, publicat in nr. 11 al revistei Atelier de traduction.
- Recenzia volumului Traducătorii în istorie (tradus în limba română sub coordonarea Georgianei Lungu-Badea, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2008), publicată în revista Atelier de traduction, nr. 12.
2009 : Recenzia cărţii Despre traducere – literal şi în toate sensurile, scrisă de Irina Mavrodin (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2006), publicată în Analele Universităţii Suceava, tomul XV, nr. 1, 2009, categoria B+, ISSN: 1584-2886.
2010 : - Articolul Histoire et critique de la traduction de l’œuvre de Balzac dans l’espace roumain, publicat în nr. 5 al revistei Enseigner.FLE (la revue des professeurs de FLE du département de Suceava), Editura George Tofan, Suceava, ISSN : 1843-7621.
2010 : - Articolul La tâche de traduire les références historiques et juridiques de la nouvelle Le colonel Chabert de Balzac, publicat în nr. 13 al revistei Atelier de traduction, Categoria B+, cod 55 CNCSIS, ISSN : 1584-1804 (revistă indexată în Fabula, MLA).
2010 : - Articolul Les traducteurs du roman La peau de chagrinde Balzac, publicat în Analele Universităţii Suceava, tomul XVI, nr. 2, 2010, categoria B+, ISSN: 1584-2886.
2010 : - Recenzia lucrării scrise de Felicia Dumas, Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes. Français-roumain. Dicţionar bilingv de termeni religioşi ortodocşi. Român-francez (Editura DOXOLOGIA, Iaşi, 2010), publicat în revista Atelier de traduction, nr. 14, Categoria B+, cod 55 CNCSIS, ISSN 1584-1804 (revistă indexată în Fabula, MLA).

© 2009 Proiect CNCSIS PN II - IDEI Traducerea ca dialog intercultural
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania,
Telefon: +40 230 522978 / 117 , Email: mugurasc@gmail.com, selenabrandusa@yahoo.com
   Search Engine Optimization