Proiect CNCSIS PN II - IDEI
       Traducerea ca dialog intercultural
        


Plan de lucru

2009
- Stagii de documentare Bibliotecile publice Paris, Universitatea Paris III, CITL (Arles), Universitatea din Artois (Franţa), Biblioteca Naţională a României Bucureşti, Biblioteca Academiei Române Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi (România).

- Organizarea mesei rotunde cu tema Identitate, diversitate si vizibilitate culturala prin traducere.

- Publicarea revistei Atelier de traduction, numǎrul 11, 12/ 2009, cu tema Identitate, diversitate si vizibilitate culturala prin traducere.

2010

- Stagii de documentare si cercetare si schimb de experienta ale cercetatorilor cu experien.a si ale cercetatorilor în formare în institu.ii cu care exista rela.ii de colaborare : ULIM (Chisinau, rep. Moldova), Departamentul de Lingvistica si Traducere, univ. din Montreal (Canada), Universitatea din Rabat (Maroc), Universitatea Marc Bloch (Strasbourg).

- Pregatirea si realizarea dosarului tematic aferent mesei rotunde pentru revista Atelier de traduction, nr.13 si 14 pe 2010.

- Seminar doctoral în jurul temei Traducatorul – un ambasador cultural (factor de mediere intre culturi).

2011

- Stagii de documentare la edituri cu colecţii specializate în traduceri (Gallimard, Harmattan, Actes Sud, Polirom, Humanitas, Compania) la instituţii de promovare a vizibilitaţii culturale (Institutul Lumii Arabe, Institutul Cultural Român din Paris si din Bucuresti).

- Workshop pe tema : Traducerea caduca, retraducerea si contextul cultural.

- Pregatirea si realizarea dosarului tematic aferent workshopului pentru revista Atelier de traduction, nr. 15 si 16 pe 2011.

- Pregatirea si constituirea unui glosar de termeni necesar cercetarii exploratorii a tematicii proiectului

 

© 2009 Proiect CNCSIS PN II - IDEI Traducerea ca dialog intercultural
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania,
Telefon: +40 230 522978 / 117 , Email: mugurasc@gmail.com, selenabrandusa@yahoo.com
   Search Engine Optimization